Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά διότι η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») διαμορφώθηκε από την εταιρεία FROMAGERIES BEL S.A., που εδρεύει στο Παρίσι, Γαλλία, 2, allée de Longchamp, 92250, Suresnes και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών του Παρισιού με αριθμό 542 088 067, www.groupe-bel.com, (στο εξής «BEL S.A.») και την εταιρία FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 5.
 (στο εξής «BEL HELLAS»)

Η παρουσίαση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν έργο προστατευόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου μοναδική και αποκλειστική δικαιούχος είναι η BEL S.A.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω αυτής έχει ανατεθεί στη BEL HELLAS.

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την εταιρεία : INTEROUTE France SAS, 34 rue de Gardinoux, 93306 Aubervilliers, Γαλλία

Ο λειτουργικός και δημιουργικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σε τεχνικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της BEL HELLAS από την εταιρεία Rascal Ανώνυμη Εταιρία Ψηφιακής Επικοινωνίας. Λ. Κηφισίας 262,, βάσει του σχεδιασμού που έχει πραγματοποιήσει για λογαριασμό λοιπών εταιριών του Ομίλου Bel η εταιρία VivaKi Communications – Digitas.

Πολιτική απορρήτου

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στη BEL S.A. υπάγονται στους όρους της πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας, την οποία θα βρείτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα. (https://www.babybel.gr/el-gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82)

Cookies

Η BEL S.A. και η BEL HELLAS χρησιμοποιούν cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας, την οποία θα βρείτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα. (https://www.babybel.gr/el-gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82)

Χρήση Ιστοσελίδας

– Ποιότητα πληροφοριών:

Η BEL HELLAS καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, η BEL HELLAS και η BEL S.A. δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία λόγω κακής χρήσης κάποιας πληροφορίας ή/και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια/ες πληροφορία/ες είναι ανακριβής/είς ή ελλιπής/είς ή αναξιόπιστη/ες ή τυχόν παραβιάζει/ουν δικαιώματα τρίτων. Περαιτέρω, η BEL HELLAS δεν εγγυάται ότι τυχόν συμβουλές ή απόψεις που παρέχονται από την ίδια είναι ακριβείς. Όταν βασίζεστε στις πληροφορίες και σε συμβουλές ή απόψεις που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και φέρετε κάθε κίνδυνο.

Οφείλετε να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες της Ιστοσελίδας.

– Πρόσβαση στην ιστοσελίδα:

Η BEL S.A. και η BEL HELLAS συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,  ούτως ώστε η Ιστοσελίδα να είναι πάντα προσβάσιμη. 

Ωστόσο, η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν υπέχουν ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σφαλμάτων κατά την πρόσβαση ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν ούτε εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής.

Δηλώνετε ότι έχετε επαληθεύσει ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και είναι σε άριστη κατάσταση.

Η BEL S.A. και η BEL HELLAS επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να επιφέρουν τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ακόμη κι αν η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διακοπεί λόγω των τροποποιήσεων αυτών.

– Διανομή αλληλογραφίας / e-mail:

H BEL HELLAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην παραλαβή, την απώλεια ή την κακή διανομή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ούτε για την αποστολή σε εσφαλμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

– Επικοινωνίες

Πληροφορίες ή υλικό, που διαβιβάζεται στην Ιστοσελίδα μέσω email ή με άλλον τρόπο, εφόσον δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Η BEL S.A. και η BEL HELLAS θα καθίστανται δικαιούχοι τυχόν πληροφοριών που αποστέλλονται και θα δύνανται να τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε σκοπό. Για τη χρήση τους δεν θα καταβάλλεται καμίας μορφής αποζημίωση ή αμοιβή στο πρόσωπο που διαβίβασε τις πληροφορίες. Με την αποστολή των πληροφοριών, εγγυάστε ότι είστε δικαιούχος του υλικού, ότι το υλικό δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν θα παραβιάσουν δικαιώματα τρίτων κάνοντας χρήση του.

– Έλεγχος αναρτήσεων

Σχόλια ή μηνύματα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο. Μη συμμόρφωση με έναν από τους παρακάτω κανόνες συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του σχετικού σχολίου ή μηνύματος:

  • Δυσφημιστικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, παιδοφιλικά σχόλια ή σχόλια που παρακινούν στη διάπραξη παράνομων πράξεων, εγκλημάτων, ή αυτοκτονιών
  • Σχόλια που αναπαράγουν ιδιωτική αλληλογραφία χωρίς τη συναίνεση των ενδιαφερομένων προσώπων
  • Επιθετικά ή χυδαία σχόλιαΣχόλια που θίγουν αμφιλεγόμενα ζητήματα που δεν σχετίζονται με εν εξελίξει συζήτηση
  • Σχόλια που αποσκοπούν στην ανάρτηση στο Διαδίκτυο συνδέσμου προς εξωτερική ιστοσελίδα (spam ή trashback)

H BEL HELLAS δεν θα απαντήσει, συζητήσει ή σχολιάσει τυχόν αίτημα ή σχόλιο σχετικό με τη μη δημοσίευση. Η απόφασή της είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη των δημοσιεύσεών τους.

Δυνατότητα αναφοράς παραβάσεων

Σε περίπτωση αποτροπιαστικού ή αμφιλεγόμενου μηνύματος, μπορείτε να υποβάλλετε αναφορά συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στην εξής διεύθυνση:

https://contact.groupe-bel.com/?country=GR&language=EN

Οι χρήστες δύνανται να κάνουν δημοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα και να απαντούν ή όχι στις ερωτήσεις που τίθενται με τις δημοσιεύσεις τους.

– Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες:

Η Ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες, με υπερσυνδέσεις ή με ενσωμάτωση περιεχομένου ιστοσελίδων συνεργατών της στην Ιστοσελίδα.

Μολονότι η επιλογή συνδέσμων προς εξωτερικές ιστοσελίδες έγινε προσεκτικά και με κάθε δυνατή επιμέλεια, η BEL και η BEL HELLAS δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων. Περαιτέρω, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται σε αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες ή είναι διαθέσιμο από ή μέσω τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων. Η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις πράξεις ή πιθανές παραλείψεις των συνεργατών τους.

– Πνευματική ιδιοκτησία:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Καμία άλλη άδεια χρήσης ή δικαίωμα δεν παραχωρείται.

Κάθε χρήση των πληροφοριών για εμπορικούς ή τυχόν άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

Τυχόν αναπαραγωγή οιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας δεν δύναται να πωληθεί ή να διανεμηθεί έναντι αμοιβής ή για την επίτευξη κέρδους ούτε δύναται να τροποποιηθεί ή ενσωματωθεί σε άλλο έργο, δημοσίευση ή ιστοσελίδα.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και από συνθήκες και διεθνείς συμφωνίες που θεσπίζουν διατάξεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, η τροποποίηση, αναμετάδοση και αναπαραγωγή, ολική ή μερική, για χρήση πέρα από ιδιωτικούς σκοπούς, απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παράνομη πράξη που επισύρει την αστική και ποινική ευθύνη του παραβάτη. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη διαδικασία αναπαραγωγής, αναμετάδοσης και/ή τροποποίησης και από τη διάρκειά της.

Τα δικαιώματα στις διαφημίσεις και στις μουσικές συνθέσεις που περιέχονται στις διαφημίσεις αυτές παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του ιδιοκτήτη της ηχογράφησης και κινηματογράφησης του σχετικού έργου.

Η BEL S.A. είναι η αποκλειστική δικαιούχος όλων των σημάτων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν παραχωρούν καμία άδεια χρήσης των σημάτων αυτών. Κάθε αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της BEL S.A. και της BEL HELLAS απαγορεύεται.

Γενικά, η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση πληροφοριών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου τυχόν διατίθεται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας.

– Εγγύηση – Περιορισμός Ευθύνης

Κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και φέρετε κάθε σχετικό κίνδυνο.

Η BEL S.A. και η BEL HELLAS δεν παρέχουν κανενός είδους εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν».

Η BEL S.A. και η BEL HELLAS διατηρούν το δικαίωμα να καταργήσουν οποτεδήποτε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής.

Η BEL S.A., η BEL HELLAS και όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία και παραγωγή της Ιστοσελίδας για λογαριασμό τους δεν υπέχουν καμία ευθύνη για παντός είδους ζημίες (άμεση ή έμμεση) που τυχόν προκληθούν λόγω της πρόσβασης, της χρήσης, ή της αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και σε ιστοσελίδες διαθέσιμες μέσω αυτής, της αλλαγής περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας στην οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από την Ιστοσελίδα ή λόγω ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε ή τις οποίες παραλείπουμε σε συνέχεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εσάς.

Η BEL S.A., η BEL HELLAS και όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία και παραγωγή της Ιστοσελίδας για λογαριασμό της δεν έχουν την υποχρέωση να διατηρούν το υλικό ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας ούτε να προβαίνουν σε διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις τους. Κάθε υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η BEL S.A., η BEL HELLAS και όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία και παραγωγή της Ιστοσελίδας για λογαριασμό της δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν λόγω ιών που ενδέχεται να προσβάλουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ή άλλο περιουσιακό στοιχείο σας λόγω της χρήσης, πρόσβασης σε ή καταφόρτωσης (downloading) υλικού από την Ιστοσελίδα (ενδεικτικά για απώλεια δεδομένων, βλάβη, καταστροφή εξοπλισμού ή ιούς). Εάν επιλέξετε να κάνετε download υλικού από την Ιστοσελίδα, φέρετε κάθε σχετική ευθύνη και κίνδυνο.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

 Απαγορευμένη χρήση

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που κατά την εύλογη κρίση της BEL HELLAS, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή παράνομη ή απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κάτωθι:

Ενέργειες που παραβιάζουν είτε τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του uploading προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου τους) είτε τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων

Η χρήση της Ιστοσελίδας για τη δυσφήμιση της BEL S.A., της BEL HELLAS, των εργαζομένων της ή τρίτων ή ενέργειες που προσβάλλουν τη φήμη του Ομίλου Bel.

Uploading αρχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στην περιουσία της BEL S.A., της BEL HELLAS ή τρίτων.

– Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Ιστοσελίδα υπάγεται στο Ελληνικό δίκαιο.

Η BEL HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.